top of page
profile.png

חזון החברה

א. טייב הנדסה הינה חברה לתכנון וניהול פתרונות הנדסיים לתעשייה, שבסיסה בעומר שבנגב.
חזונה הוא להיות חברת התכנון האיכותית בארץ, להרחיב את פעילותה בחו"ל על ידי הובלת הגישה לתכנון חסכוני לטווח ארוך.
לחברה פתרונות תכנון חדשניים ויצירתיים המבוססים על הבנה מעמיקה של צרכי הלקוח ועל צוות עובדים מנוסה ומובחר.

bottom of page