top of page

תכנון מערכים, ציוד ושינוע מוצקים

תכנון מערכים, ציוד ושינוע מוצקים

א. טייב הנדסה מתמחה בתכנון וניהול הפתרונות ההנדסיים המקצועיים, המדויקים והחסכוניים ביותר ללקוחותיה.

לחברת א. טייב ניסיון רב לאורך שנים בתכנון מערכי ציוד ושינוע מוצקים במגוון המפעלים .

להלן התהליך הביצוע:

עם השלמת שלב התהליך ולאחר השלמת התזרימים ההנדסיים של פרויקט, המחלקה המכאנית עורכת ומתכננת את מערכי הציוד הכללים של המתקן כולל הגדרת יחידות הציוד וממדיהם, ההנעות שבהם - בהתאם לסוג המתקן כדלקמן:

  • עבור קווים רטובים - מכלים, מסננים, מחליפי חום וכו' 

  • עבור תהליכים יבשים - מסועים, חלזונות , ומעליות.


bottom of page