top of page

השאלת כ"א מקצועי

השאלת כ"א מקצועי

חברת א. טייב הנדסה עוסקת בהשאלת כ"א מקצועי בתחומי ההנדסה לכל תקופה נדרשת.

המשאב האנושי הוא המפתח להצלחה. תחושת שותפות והזדהות מלאה עם לקוחותינו, היא המקנה לא.טייב הנדסה את ייחודה ויתרונה בשוק הישראלי כחברה למתן שירותי פיקוח וניהול הנדסי.
עובדינו המיומנים פועלים בדרכים יצירתיות, על סמך נסיונם רב-השנים והיכרותים המעמיקה עם לקוחותינו ועם מתקניהם שבשטח במטרה לייעל את תהליכי ההקמה, לעמוד בלוחות הזמנים ולחסוך בעלויות.


לצורך כך מבצעת החברה -

  • השאלת מפקחים בכל תחומי ההנדסה: אזרחי, בנין, מכניקה, צנרת, חשמל, מיכשור ובקרה, מנהלי פרוייקטים, מהנדסי צנרת, מהנדסים אזרחיים, שרטטים מקצועיים ואנשי מקצוע שונים לפיקוח בשטח לעבודות ארוכות - טווח.

  • השאלת מתכננים לעבודה בשטח

  • ביצוע עבודות הנדסת ציוד, תיקי אחזקה, אחזקת ארכיב טכני, קיטלוג ואיחוד מק"טים אלקטרוני ע"י כח אדם הנדסי ומקצועי במשרדי הלקוח מזמין העבודה או במשרדי החברה

  • השאלת ממוני בטיחות ומנהלי עבודה לעבודות לתקופות קצרות.

  • כח אדם מקצועי,מנוסה ואיכותי, בעל הכירות קודמת עם גורמי התיכנון והביצוע ובהתאמה מדוייקת לצורכי הלקוח.


bottom of page