top of page

נתר"ה - EPCM \ (Turnkey Job) ניהול הקמה

נתר"ה - EPCM \ (Turnkey Job)  ניהול  הקמה

א. טייב הנדסה מתמחה בתכנון וניהול הפתרונות ההנדסיים המקצועיים, המדויקים והחסכוניים ביותר ללקוחותיה.

שירותי נתר"ה - חברתינו מספקת שירותי נתר"ה: ניהול, תיכנון רכש והקמה עבור לקוחות שונים בתעשייה ובתשתיות.

בנוסף, החברה מספקת שרותי Turnkey Job אשר כוללים את כל שרותי הנתר"ה וכן מכרזים, רכש, הפעלה, מימון ותשלום לספקי ציוד וקבלני ביצוע.

חברתינו מספקת מנהלי הקמה ומפקחים מקצועיים  במקצועות ההנדסה השונים על פי דרישת המזמין.bottom of page