top of page

תכנון צנרת תהליכית

תכנון צנרת תהליכית

א. טייב הנדסה מתמחה בתכנון וניהול הפתרונות ההנדסיים המקצועיים, המדויקים והחסכוניים ביותר ללקוחותיה ובין היתר בתכנון צנרת תהליכית עבור מפעלי תהליך וסמי - קונדקטור.

תכנון מערך צנרת הינו פעילות התחברות בין כל הציודים הנדרשים לשם תפעול המתקן.

תכנון הצנרת מבוסס על תזרים תהליכי מערך הציוד - והציוד הנדרש אשר מתוכנן ע"י מתכנני צנרת ייעודיים.

מערך הצנרת כולל:

תכנון תוואי הצנרת על כל אביזריה המקשרים בין כל הציודים הנדרשים לשם התהליך,

על סמך מערך צנרת יבצעו איזומטריות לביצוע וכן MTO, מפרט ביצוע + כתבי כמויות לביצוע

bottom of page