top of page

אנרגיה

אנרגיה

החברה המודרנית צורכת כמויות גדולות של האנרגיה אשר משמשת חלק חיוני מתשתית התעשייה כמעט בכל מדינות.

תעשיית האנרגיה הינה מכלול של כל הענפים המעורבים בייצור ובמכירת אנרגיה, כולל מיצוי דלק, ייצור, זיקוק והפצה.

א. טייב הנדסה מתמחה בתכנון וניהול הפתרונות ההנדסיים המקצועיים, המדויקים והחסכוניים ביותר לתעשיית האנרגיה, כולל:

  •   תכנון תשתיות לשדות סולרים

  •   חדרי חשמל והשנאה

  •   תכנון הולכת מערכות ייצור חשמל בגז טבעי

  •   הכנת תשתיות להולכת קווי מתח עליון

bottom of page