top of page

בינוי ומבנים

בינוי ומבנים

הקמת מבנה היא עניין מורכב. אם עושים זאת נכון, מבנה שתוכנן והוקם מתוך מחשבה מעמיקה על הצרכים והשימושים הנכונים לו, משמש את בעליו לאורך חיים שלמים. לאורך השנים צברה א. טייב הנדסה ידע ונסיון רב בפרויקטים רבים ומגוונים, ובמיוחד בתחומי הנדסת המבנים:

  • קונסטרוקציות בטון ופלדה

  • צנרת מים ושפכים

  • איכות הסביבה

  • שירותים סטטוטוריים

  • ניהול פרויקטים מקיף מתכנון ועד פיקוח על הקמה – EPCM

bottom of page