top of page

מים, שפכים ופסולת תעשייתית

מים, שפכים ופסולת תעשייתית

תחום הטיפול במים ובשפכים נמצא תחת לחץ הולך וגובר כתוצאה משינויי אקלים ודמוגרפיה. לתהליכי הטיפול תפקיד מפתח הן בהעברת אספקה אמינה של מים למשקי בית, לתעשייה ולחקלאות והן בהגנה על איכות המים באגמים, במאגרי מי תהום ובאזורי החוף.
א. טייב הנדסה מתמחה בתכנון וניהול הפתרונות ההנדסיים המקצועיים, המדויקים והחסכוניים ביותר לתפעול וניהול שירותי מים וטיפול בשפכים. הביקוש לפתרונות איכותיים בתחום הוא גבוה וצפוי לצמוח בשנים הקרובות עם החמרת התקנים הסביבתיים, הדרישה לעלייה באיכות המים המטופלים, והמשך העלייה בביקוש לאספקת מים למגזר הפרטי ולתעשייה.

bottom of page