top of page

תעשייה

תעשייה


החברה מספקת שירותי הנדסה מולטי דיסציפלינאריים לתעשייה מעל ל 25 שנות פעילות בדגש על תיאום בין תחומי התכנון השונים. 

אנו מתכננים ומייעלים מתקני תעשייה ותשתיות באמצעות תכנון הנדסי ופעילים במפעלי תהליך, מזון , מפעלי יצור שונים מהגדולים בישראל לאורך שנים רבות.

בתחום התעשייה, א.טייב הנדסה מתכננת מפעלים חדשים ובתיכנון הכוללני נכללים גם המערכים המכניים,תכנון ציוד ותכנון תהליכים כימיים. 

bottom of page