top of page

תשתיות

תשתיות

תשתיות אזרחיות הן הבסיס לתמיכה במערכת היצרנית כולה. מכבישים וניקוז ועד למערכות אספקת אנרגיה וטיפול במים ובצרכים אחרים, התשתיות הן הגורמים המאפשרים פעילות כלכלית.
אנו בא.טייב הנדסה יודעים להגיש מענה תכנוני הנדסי להתוויה והולכת תשתיות על פי צורכי המזמין בתחומים כדלקמן :

  • גאולוגיה וביסוס

  • עבודות עפר ופיתוח

  • כבישים

  • מים וביוב

  • ניקוז


bottom of page