top of page

הפרוייקט:

שדרוג מתקני הכלרה בשלושה מוקדים לאורך המוביל הארצי

התועלת ללקוח:

הציוד ומרבית המערכות לחיטוי פועלים במקורותלמעלה מ 30 שנה. במסגרת הפרוייקט תוכננה ובוצעה החלפת הציוד בכללותו, הצנרת,מערכות בחשמל ומערכות הפיקוד והבקרה.

גלריית תמונות

bottom of page