top of page

שיקום מסמיך בקוטר 80 מטר במפעל רותם דשנים כלל : 

תכנון יצירתי לשיטת שיקום קיר בטון עם הנוזל בתוך המסמיך ללא הפסקת ייצור .

עקב אווירה קורוזיבית מאד באזור מתקן 20 והימצאות ערמות פוספט בסמיכות לקירות המסמיך נוצר בלאי מתקדם של ברזל זיון ובטון בהיקף קירות המסמיך .

מצבו של המסמיך נהיה מסוכן מהיבט הבטיחותי .

מהנדסים מחברתנו יצקו שיטה של ייבוש תעלה היקפית בתוך המסמיך באופן חלקי וביצוע שיקום הקיר ללא הפסק ייצור מבחוץ ועקב כך נחסכו כ 120 ימי הפסקת ייצור.

שרשרת היצור עקב ההפסקה יכולה הייתה לעצור מספר מתקנים בו זמנית ולגרום להפסדים רבים.

גלריית תמונות

bottom of page