top of page

תיאור הפרויקט:

עקב הצורך להתאים את מתקניה הקיימים לדרישות הייצור המשתנות, ביקשה אינטל ליצור "מעבר נקי" המחבר בין שני מתקנים קיימים לייצור בסביבת "Class1 Clean Room". במסגרת הפרויקט, המעבר הנקי, תוכנן בשיתוף גורמים מאינטל בחו"ל, יוצר מראש והותקן באתר כחלק ממבצע הנדסי מורכב שדרש פעילות מתואמת של מהנדסי קונסטרוקציה, מבקרי איכות ומנהלי הקמה בשטח מטעם א.טייב הנדסה.

התועלת ללקוח:

כחלק מתפיסת עולמנו, אנו רואים בעבודת הנדסה מדויקת את המפתח לחסכון בזמן ובעלויות העבודה והחומרים גם יחד. לפיכך, גם בפרויקט זה הושם דגש על עבודה בהתאם לתוכניות ולתכנון הזמן מראש,  ללא עיכובים ובתיאום מושלם בין הגורמים המעורבים.

גלריית תמונות

bottom of page