top of page

הפרויקט :

תכנון הסדרי תנועה כולל הפרדת תנועות לפי סוגי כלי רכב , נקודות בידוק, 

אזורי חניה וההמתנה.

תועלת ללקוח:

שיפור בטיחות ויצירת תמרון נוח ובנוסף חיסכון בזמן בידוק הרכבים בעת כניסה ויציאה מהמפעל.

גלריית תמונות

bottom of page