top of page

הפרוייקט :

תכנון הסדרי תנועה כולל הפרדת תנועות לפי סוגי כלי רכב , נקודות בידוק ,אזורי חניה וההמתנה.

תועלת ללקוח:

שיפור בטיחות ויצירת תימרון נוח ובנוסף חיסכון בזמן בידוק הרכבים בעת כניסה ויציאה מהמפעל.

גלריית תמונות

bottom of page