top of page

הפרויקט :

במסגרת מתן שירותי קונסטרוקטור עבור חברת שחר הארגז מערכות אחסנה א.ק. בע"מ, התבקשנו לבצע שיפור בתכנון קונסטרוקציית מידוף והורדת משקל ע"י שימוש בפרופילים דקי דופן.

כמו כן התבקשנו לצמצם לוחות זמנים של ייצור והקמת הפרויקט.

התועלת ללקוח:

  • במסגרת עבודתנו יחד עם הנדסת חברת שחר הארגז מערכות אחסנה א.ק. בע"מ הצלחנו להביא לצמצום של לפחות 25% ממשקל הפלדה.

  • פירטי חיבור מיוחדים סיפקו אפשרות לבצע הרכבה בבלוקים מוכנים ועמידה בלוח זמנים מאתגר ודחוס .

תוצאה:

הקונסטרוקציה נבדקה ונמצאה כיציבה על פי התקנים המחייבים על פי חוק תכנון ובניה

גלריית תמונות

bottom of page