top of page

מהות הפרויקט : תוספת קו ייצור אבקות חדש למפעל הקיים

חברתינו ביצעה:

*       תכנון מיקום מבנה כללי ואדריכלות, רצפות וביסוס, תמרון, תנועה, מערכות מים, ביוב, ניקוז גגות

משטחי אחסון וכבישים, צנרת כיבוי אש. .

*   תכנון קונסטרוקציות פלדה בהתאם לתקנים המחייבים של חוק תכנון ובניה בארץ כולל התקשרות עם

חברת LB מאיטליה ספקית הציוד לשם אינטגרציה והתאמות.     

*       אימות של מערכות קיימות במפעל ואימות חזיתות של בנייני תעשיה הקיימים במפעל לצורך קבלת היתרים. 

*       תכנון פיזי דרכים תפעוליים במפעל ומחוצה לו עם קבלת אישור ועדת תנועה ומשטרת ישראל.

*       הכנת תוכנית הגשה חדשה.

*       ביצוע חישובים סטטים וחישובי שטחים.

*       תכנון קונסטרוקציה ויסודות צפים (רפסודות) למאגרי חו"ג ותוצ"ג במשקל של אלפי טונות  

גלריית תמונות

bottom of page