top of page

מהות הפרויקט : תוספת קו ייצור אבקות חדש למפעל הקיים

חברתינו ביצעה:

*     תכנון מיקום מבנה כללי ואדריכלות, רצפות וביסוס, תמרון, תנועה,    

       מערכות מים, ביוב, ניקוז גגות, משטחי אחסון וכבישים, צנרת כיבוי אש.

*     תכנון קונסטרוקציות פלדה בהתאם לתקנים המחייבים של חוק תכנון ובניה 

       בארץ כולל התקשרות עם  חברת LB מאיטליה ספקית הציוד לשם 

       אינטגרציה והתאמות. 

*     אימות של מערכות קיימות במפעל ואימות חזיתות של בנייני תעשיה. 

       הקיימים במפעל לצורך קבלת היתרים.

*     תכנון פיזי דרכים תפעוליים במפעל ומחוצה לו עם קבלת אישור ועדת  

       תנועה ומשטרת ישראל.

*     הכנת תוכנית הגשה חדשה.

*     ביצוע חישובים סטטים וחישובי שטחים.

*     תכנון קונסטרוקציה ויסודות צפים (רפסודות) למאגרי חו"ג ותוצ"ג במשקל  

       של אלפי טונות .


גלריית תמונות

bottom of page