top of page

פרויקט אחסון מידע  Storage עבור חברת אמזון באזור תעשיה הר טוב

חברת א. טייב הנדסה התבקשה לתכנן תליית פסי צבירה במיתקן החדש שהוקם (2022)

יתרונות:

  • מציאת פתרון "אלגנטי" עבור תלית פסי צבירה מתח גבוה עבור חברת אל-מור ללא תפיסת שטח כלל  על מפלס התפוס ע"י ציוד השנאים 

  • יצירת מינימום משקל קונסטרוקציה במקסימום החזרגלריית תמונות

bottom of page