top of page

אמיל טייב

מייסד

מנהל פרויקטים בכיר - א.טייב הנדסה

מהנדס ומתכנן מכונות  B.Sc

בעל ניסיון רב לאורך 50 שנים בניהול תכנון והקמה של פרויקטים בתעשיות בכימיות , שינוע מוצקים ותשתיות  במפעלים כגון:

  • רותם אמפרט נגב

  • מפעלי ים המלח

  • חברת הברום

  • מפעל המגנזיום

  • תעשיות אנרגיה

  • מקורות

  • ובמפעלים רבים נוספים.

bottom of page