top of page

דמיטרי שבודיאש

סמנכ"ל תפעול
מנהל מחלקת הנדסה אזרחית

מהנדס אזרחי רשוי

מעל ל 30 שנות ניסיון

תקציר ניסיון הכולל :

ניהול תכנון כל נושאי ההנדסה האזרחית (מבני פלדה ובטון) במפעלי התעשייה הכימית, מפעלי אחסנה, לקוחות בשטח הבניה התעשייתית ובסקטור הפרטי.


  •     אישורי בניה

  •     יעוץ ללקוחות והמלצות

  •     תכנון הסדרי תנועה בכניסה למפעלים

  •     תכנון מסופי רכבת

  •     יעוץ בנושאי אחזקה ושיקום גשרים טרומים, גשרים למסילות וכן מסילות ומפלגים

  •     ביקורת ובדיקה במבנים קיימים וחדשים בתעשייה ובמגזר האזרחיbottom of page