top of page

דמיטרי שבודיאש

סמנכ"ל תפעול
מנהל מחלקת הנדסה אזרחית

מהנדס אזרחי רשוי

מעל ל 30 שנות ניסיון

תקציר ניסיון הכולל :

ניהול תכנון כל נושאי ההנדסה האזרחית (מבני פלדה ובטון) במפעלי התעשייה הכימית, מפעלי אחסנה, לקוחות בשטח הבניה התעשייתית ובסקטור הפרטי.

  • אישורי בניה

  • יעוץ ללקוחות והמלצות

  • תכנון הסדרי תנועה בכניסה למפעלים

  • תכנון מסופי רכבת

  • יעוץ בנושאי אחזקה ושיקום גשרים טרומים, גשרים למסילות וכן מסילות ומפלגים

  • ביקורת ובדיקה במבנים קיימים וחדשים בתעשייה ובמגזר האזרחי

bottom of page