top of page

רני ליבנת

מנהל שיווק ופיתוח עסקי

בעל נסיון רב בתחומי ניהול השיווק המכירות והפיתוח העסקי

ניסיונו במהלך 25 השנים כולל :

  • התווית אסטרטגיית השיווק ומימושה הלכה למעשה

  • ייזום ובניית שיתופי פעולה עם לקוחות אסטרטגים המהווים בסיס לצמיחת החברה

  • בעל ראייה עיסקית, תקשורת שיווקית,יכולת זיהוי, ניתוח סגמנטים ונסיון רב ב"פתיחת דלתות"

  • עבודה תחת חברות מהגדולות במשק כגון : קבוצן ברן, ניסקו, אלמור, שביט ובניו' ומול פרוייקטים רחבי היקף בארץ ובשוק הבינלאומי

  • אחריות על הגדלת מחזורי פעילות וריווחיות

  • קורסי ניהול במסגרות שונות

bottom of page