top of page

שמעון כהן

מנהל פרויקטים והקמות

בעל ניסיון רב בניהול פרויקטים והקמות במהלך 40 שנים אחרונות - מתוכם מעל 25 שנה בתעשיית הסמיקונדקטור באינטל.

תחומי הנסיון העיקריים של שמעון הינם:

  • תכנון צנרת לתעשייה התהליכית ולתעשיית הסמיקונדקטור.

  • ניהול פרוייקטים והקמה במפעלי כימיה , מזון ובהקמת מפעלים חדשים.

  • עבודתו כללה ניהול הפרויקט מתחילתו ועד סופו כולל  ניהול אופרציית העבודות, ניהול מפקחים וקבלנים וכן אחריות והקפדה על עמידה בלו"ז ובטיחות.

bottom of page